dModel®

Gezond verstand regeert

Het DModel® wordt gebruikt om te bepalen wat waarom en wanneer gemaakt moet worden en dient als uitgangspunt voor interactieve digitale media. Een gedegen manier om tot een eindproduct te komen.

Voorbereiding: inzicht leidt tot strategie en plan van aanpak

Voorbereiding is alles. Waar gaan we naar toe en hoe komen we daar het best? In de voorbereiding bepalen we de strategie en een plan van aanpak. Oriëntatie en inzicht. Inzicht in de organisatie: de doelen, doelgroep, processen en concurrentie, maar ook inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het te kiezen medium. Belangrijke aspecten hierbij zijn onder meer (de keuze voor) het integreren van het medium in de huidige processen van de organisatie en de gevolgen die de inzet van het medium voor de organisatie heeft: directere klantrelaties, meer duidelijkheid en snelheid? De voorbereiding behelst tevens de ontwikkeling van een functioneel ontwerp.

Ontwikkeling & oplevering: van prototype tot eindproduct

Na goedkeuring van het functioneel ontwerp gaan we aan de slag met het eindproduct. Maar eerst maken we daar een prototype van, bijvoorbeeld een draaiende website, waar we alle bugs nog uithalen en welke we verfijnen tot het gewenste foutloze resultaat is bereikt. En dan leveren we op. Binnen gestelde termijnen, binnen budget. Simple as that.

Klaar is Kees?

Na oplevering start de nazorg. Een website moet onderhouden worden en actueel blijven. De presentatie mag niet verouderen. De doelen uit het functioneel ontwerp worden getoetst. Is aanpassing nodig? Moet er uitgebreid worden? Als het even kan, willen we deze vragen eerder in de ontwikkeling beantwoorden, maar soms word je gewoonweg door de actualiteit ingehaald. Nieuwe ontwikkelingen op hard- en softwaregebied en nieuwe inzichten met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid kunnen kunnen doen besluiten tot een nieuw product.