Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. drexhage media is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. drexhage media staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. drexhage media aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. drexhage media sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy Beleid

© dM 2000 – 2023
All Rights Reserved