Privacy Beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacy verklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. We leggen uit waar en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden. Verder komen uw rechten aan bod met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. De privacyverklaring is geactualiseerd nadat onze websites aangepast zijn om te voldoen aan de AVG ofwel in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij gebruiken uw gegevens om nieuwsbrieven te sturen

Drexhage Media kan via de e-mail nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn met name informatief en gericht op kennisdeling. Uw (voor)naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website.

U neemt contact met ons op

Als u contact via de website opneemt worden uw gegevens verzameld. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en toelichting.

Analytics

Onze website verzamelt uw gegevens om de website continue te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Matomo analytics. De gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan:

  • informatie zoals de duur van uw website bezoek
  • Of u de website bezoekt met een desktop, laptop, tablet of smartphone
  • Welke pagina’s die u veel (of juist weinig) bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

[matomo_opt_out language=nl]

Ontvangers

De gegevens die Drexhage Media ontvangt en verwerkt worden niet beheerd door derden.
De eventuele nieuwsbrieven worden verzonden met zelf gehoste mailingsoftware. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ons systeem. Wij werken met zogenaamde dubbele opt-In, waarbij uw altijd een inschrijving bevestigd.
De website en back-ups van de website worden gehost bij QP Internet. Gegevens die u achterlaat op de website van Drexhage Media zijn op de servers van QP Internet opgeslagen, alsmede bij ons op een lokaal back-up systeem.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven.

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze zelf gehoste mailingsoftware. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Maar u kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen via ons contactformulier.

Contact opnemen.

Op het moment dat u contact opneemt via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Matomo Analytics.

De gegevens die Matomo Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Matomo Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden door ons alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Drexhage Media of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een combinatie van een wachtwoord en een Yubico hardware key.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd via een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Drexhage Media privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url en de URL begint altijd met https (in plaats van het onbeveiligde http)

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Drexhage Media vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet of zijn deze gegevens veranderd vraag dan of Drexhage Media de gegevens aanpast. Uw gegevens betreffende de nieuwsbrief kunt u zelf eenvoudig aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbrief.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd dan heeft u recht op het laten verwijderen van deze gegevens. U heeft tevens het recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Drexhage Media uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het laten stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van dit recht kan via ons contactformulier waarna u een mail van ons ontvangt. Daarin vragen wij toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Onze Functionaris Gegevens (FG) bescherming reageert binnen 10 werkdagen.

Onze plichten

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van kennis, diensten of producten van Drexhage Media via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden.

De overheid

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Drexhage Media de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Drexhage Media behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Drexhage Media gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Drexhage Media te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.